https://thehomeubon.com

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

ห้องคาราโอเกะ

ห้องทับทิม

ห้องทับทิม
ห้องทับทิม
 เป็นห้องคาราโอเกะของทางร้านอาหาร The Home ที่ตกแต่งตามสไตล์สีของอัญมณีชนิดหนึ่งที่ชื่อทับทิม ซึ่งห้องทับทิมสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ถึง 10 – 15 ท่าน โดยมีการจัดตกแต่งห้องทับทิมทั้งสีห้อง และที่นั่งให้มีลักษณะคล้ายสีของของทับทิม