https://thehomeubon.com

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องน้ำเพชร

ห้องน้ำเพชร
ห้องน้ำเพชร
 เป็นห้องรับรองของทางร้าน The Home ที่ตกแต่งตามสไตล์สีของอัญมณี ที่มีความแวววาวระยิบระยับ โดยห้องรับรองน้ำเพชรสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ถึง 15 – 30 ท่าน