https://thehomeubon.com

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

Tag Archives for ห้องจัดเลี้ยง

ห้องน้ำเพชร

ห้องน้ำเพชร เป็นห้องรับรองของทางร้าน The Home ที่ตกแต่งตามสไตล์สีของอัญมณี ที่มีความแวววาวระยิบระยับ โดยห้องรับรองน้ำเพชรสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ถึง 15 – 30 …

Posted in ห้องจัดเลี้ยง | Leave a comment

ห้องมุกดา

ห้องมุกดา ห้องรับรองของทางร้าน The Home ที่มีสไตล์การตกแต่งคล้ายสีอัญมณีของมุก โดยห้องรับรองมุกดาสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากถึง 15 – 30 ท่าน …

Posted in ห้องจัดเลี้ยง | Leave a comment

ห้องไพฑูรย์

ห้องไพฑูรย์ ห้องรับรองและจัดเลี้ยงของทางร้าน The Home มีสไตล์การตกแต่งเหมือนสีของอัญมณีประเภทไพฑูรย์ โดยห้องไพฑูรย์สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากถึง 15 – 30 ท่าน

Posted in ห้องจัดเลี้ยง | Leave a comment